Jan Schrama

DIOS ( Doelen Is Ons Streven )2011 linv vl vv janschrama mo

Ontstaan uit de katholieke gymnastiekvereniging TIOS ( Turnen Is Ons Streven ) werd DIOS op 1 maart 1947 opgericht. Voormalig voorzitter en naamgever aan het huidige voetbalcomplex Jan Schrama: ‘Er werd toen gevoetbald op een veldje van Hulsbosch achter de Sint Josephschool waar nu de Klaproosstraat is. Omdat de ballen regelmatig in het water van de sloot eromheen terecht kwamen, waren er speciale ballenvangers.’ Schrama herinnert zich nog een speler uit Leimuiden die de bal met zijn voetbalplunje aan uit de sloot ging halen om vervolgens weer door te gaan met voetballen.

De club kende al snel elftallen in alle leeftijd categorieën: ‘Dat waren drie seniorelftallen en elftallen voor junioren en aspiranten.’ Begin jaren zestig verhuisde DIOS naar het terrein waar het nu nog speelt: ‘Dat terrein moesten wij toen delen met voetbalclub SMS, wij gebruikten toen gezamenlijk de kleedlokalen. Die verhuizing was een feestelijke gebeurtenis.
Wij liepen toen allemaal achter drumband Irene aan naar de nieuwe velden.    

De Schrama’s

De overgrootvader van Jan Schrama was Petrus (Piet) Schrama die in 1828 in Voorhout geboren werd. Ook grootvader Johannes (Jan) Schrama werd in Voorhout geboren. Dat was in 1861, twee jaar voordat de familie P. Schrama van Voorhout naar Nieuw Vennep verhuisden.
Zij gingen aan de Sloterweg 1166 ( nu Rijnlanderweg 1166 ) op boerderij Schooten wonen.
Gerardus (Gerrit) Schrama, de vader van Jan, werd in 1905 aan de Huigsloterdijk geboren en heeft zijn werkzame leven op boerderij Schooten doorgebracht. Jan: ‘Mijn vader moest lopend naar school. Dat was steeds een flinke wandeling.’

Gerardus trouwde met Marie Enthoven en ging  wonen aan de Venneperweg 551. Zij kregen vier kinderen: Jan, Willem, Gerrit en Greet. In 1966 werd de boerderij, na 103 jaar bewoning, door de familie Schrama aan de familie van Wees verkocht. Leuke bijkomstigheid is dat Donna Schrama, de dochter van Willem, met Wies van Wees trouwde en sinds 1998 bij boerderij Schooten woont. Willem: ‘Mijn dochter Donna slaat nu 148 jaar later haar wekgroenten en andere spullen op in dezelfde kelder als Maria van de Bergh, de vrouw van betovergrootvader Piet Schrama.’

DIOS

Voor DIOS  werd een stenen kleedlokaal gebouwd.  Tussen  de twee kleedruimtes was er een kleine ruimte waar dingen verkocht werden:  Bakker van Hensbergen was de penningmeester en verkocht daar wat flesjes en snoep. DIOS kreeg het rijk alleen op ‘de Trapschans’ nadat SMS verhuisde naar de velden aan de Oosterdreef. In 1966 werd Jan Schrama secretaris van de jeugd: ‘Piet Vastenhout was toen voorzitter van de jeugdcommissie.’

DIOS was lid van de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie): ‘Daar was bewust voor gekozen omdat die meer ruimte bood voor andere recreatieve dingen dan alleen voetballen.’
Tevens was DIOS lid van de KNVB maar bleef andere dingen doen zoals allerlei kampen in de vakantieperiodes: ‘De jeugd verbleef in zo’n 20 tenten en waren dan leuk bezig omdat zij vooral veel dingen zelf moesten doen. Dat was erg opvoedend. Het voordeel van die kampen was de ontmoeting met andere verenigingen. Daar pikte je andere dingen op die verrijkend konden werken.’

Activiteiten

Naast de kampen waren er de Kinderkermis, de Boerenkoolfuif in de Rustende Jager, Super Star op 31 december ( eerst in de Vespohal, nu in de Estafette), zwemmen op de eerste zaterdag van de maand in Aalsmeer en het Sinterklaasfeest. Voor de volwassenen kwamen er o.a. de Klaverjaszesdaagse en de Pokeravonden. Schrama: ‘Je moet altijd sporten om te winnen, maar er moet een goede verdeling zijn tussen winnen en plezier beleven. DIOS staat voor het koppelen van plezier aan prestatie.’ Er waren ook regelmatig contacten met Ajax. Die kwamen via Patrick Ladru, oud DIOS-speler en later jeugdtrainer bij Ajax.

Het eerste elftal is 2 keer kampioen geweest in de HVB (Haarlemse Voetbal Bond) en één keer in de KNVB. Het eerste speelde aanvankelijk tweede klasse HVB, promoveerde in 1968 naar de eerste klasse en in 1971 naar de vierde klas KNVB, maar degradeerde alweer in 1972.
‘Het is jammer dat bij promotie de beste spelers direct weggehaald worden door andere verenigingen.’ DIOS doet nog alles met vrijwilligers. Schrama: ‘Maar er zal een dag komen dat de organisatie dat niet meer kan realiseren. Aan de Veldbloemstraat speelt de jeugd op zaterdag en de senioren op zondag. Enkele jaren al weer spelen de A en B junioren op zondag.’

Het complex heet Het Jan Schrama Complex en het clubblad sinds 1966 Dioscoop.


Auteur: Frans Tol
(17-10-2011)