Pioniers zestiger jaren

Vrienden voor het leven

In de jaren zestig van de vorige eeuw krijgt het boerendorp Nieuw-Vennep uitbreiding met een ‘agrarisch buurtje’, althans wat betreft de naamgeving van de straten: Ploeg, Trekker, Egge en Binder. In de 20171108 linv yvonne halenbeekvolksmond ‘de Gouden Hoek’ gedoopt vanwege de koopwoningen. Het wijkje wordt ingesloten door de Eugenie Prévinaireweg, de Sportveldweg, de Schoolstraat en de Westerdreef; een project van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Via de Bijbelkring van de Hervormde kerk leren de nieuwe bewoners elkaar kennen. Er ontstaat een pioniersgeest met allerlei initiatieven, gevoed door een gevoel van saamhorigheid, resulterend in ‘een vriendengroep voor het leven.’ Twee oud-bewoners van de Trekkerstraat, 20171108 linv karin dolmanKarin Dolman en Yvonne Halenbeek, vertellen hoe geschiedenis wordt geschreven. 

Het is 27 april 1967. Heel Nederland viert feest vanwege de geboorte van koningskind  Willem Alexander. ‘Voor ons werd het de eerste gezamenlijke happening.’ Yvonne Halenbeek memoreert hoe enthousiast iedereen is. ‘Overal werd gevlagd en wie er nog geen vlag had, ging er eentje halen bij Duwel. Het werd één groot straatfeest.’
We zitten aan tafel bij Karin Dolman, in de Sikkelstraat. Tijdens de nadere kennismaking houden de dames het bij de achternaam van hun levenspartner. Voor Karin is dat Hans Dolman en voor Yvonne Ton Halenbeek. ‘Wij waren nooit zo van de emancipatie’, aldus onze gastvrouw met een knipoog.

Als Ton Halenbeek met zijn bedrijf, een groothandel in levensmiddelen, een vestiging krijgt in Hoofddorp, besluit het paar in Nieuw-Vennep een woning te zoeken. Ze betrekken in de zomer van 1966 huis nummer 12 in de Trekkerstraat. ‘Het was in het begin echt afzien’, vertelt Yvonne. ‘We moesten ons in de keuken redden met gasflessen. Centrale verwarming werd gestookt met olie, opgeslagen in een tank in de tuin. Telefoon hadden we niet.’

Yvonne wil toch graag geregeld contact met haar moeder. Telefoneren kan bij de sigarenwinkel in de Schoolstraat. Als er op de hoek van de Westerdreef een telefooncel komt, worden kwartjes gespaard om daar naar behoren een gesprek te kunnen voeren.  

Karin en echtgenoot Hans, dan met een arbeidsverleden als purser bij de KLM, komen een paar maanden later naar de Trekkerstraat, nummer 7. ‘Dat gasprobleem kenden wij niet. Ik kookte elektrisch en we hadden voor warm water een boiler.’

Bijbelkring

De Bijbelkring speelt een centrale rol in de ontwikkelingen. Ouderlingen Kulk senior en Van Hulzen leggen de contacten met de nieuwkomers. Onder leiding van dominee Bronsgeest worden door de heren De Vries en Broere gespreksgroepen voor echtparen gehouden en belangstelling is er volop. Eens in de maand komen de bewoners bijeen. Steeds staat een bepaald thema centraal. ‘Op gegeven moment zette iemand een spaarpot op tafel. Van het geld zijn we twee keer wezen eten bij restaurant Puck in Lisserbroek. Het was niet alleen altijd gezellig, maar er werden ook goede ideeën geopperd.’

Na verloop van tijd worden de gespreksgroepen opgeheven. Het doel is bereikt. Als gevolg van de samenkomsten ontstaat een sociaal netwerk. ‘Je kwam steeds vaker bij elkaar over de vloer.’ Het wijkje groeit uit tot een kinderrijke buurt. Het echtpaar Dolman krijgt twee dochters en een zoon, inmiddels zijn er drie kleinkinderen. Het gezin van de Halenbeeks telt een zoon en een dochter, tegenwoordig met vijf kleinkinderen.

Dankzij een gezamenlijk aangeschaft hekwerk kan er in de buurt veilig buiten de deur worden gespeeld. Een volgend initiatief is de oprichting van een peuterspeelzaal. ‘De eerste in het dorp’, meldt Karin fier. Het idee komt van Jeanne Traas en Evelien Abbink. ‘Daarbij hadden we de medewerking van Monique Kusters, werkzaam bij de Stichting Haarlemmermeer Zuid, voorloper van de dorpsraad. Monique was voor ons een enorme steun.’

De peuterspeelzaal komt er en vindt onderdak in de voormalige School met de Bijbel, op de hoek van de Schoolstraat. Als het gebouw wordt afgebroken voor de aanleg van supermarkt De Bron, verkast men naar een noodgebouwtje bij de voormalige landbouwschool aan de Jhr. van der Pollstraat.

De speelzaal functioneert nog steeds, tegenwoordig met een eigen naam, De Glijbaan, en op  een andere locatie, een schoolgebouwtje aan het Zwanenwater. Als de peuterspeelzaal hierheen verhuist, komt er plek vrij. De buurtjes hoeven niet lang te denken over de invulling er van. ‘Dat werd yoga’, aldus Karin die in deze periode yogalessen volgt in Haarlem. Zoiets moest ook in Nieuw-Vennep kunnen, is haar overtuiging en dat lukt.

Eerder al bedenkt Marja Kappetein dat de vrouwen wat meer moeten bewegen en zo komt beatgym in gebouw De Rank tot stand. Onder leiding van Vella Colcher.

Vespohal

Eind jaren zestig ontstaat tevens een mooi burger initiatief, de oprichting van een eigen sporthal, ondergebracht in de stichting Vespohal. De hal groeit uit tot een ontmoetingsplek voor jong en oud en v2015 linv vl vespohal 1971ormt in de loop van de jaren een verbindende factor in de Vennepse samenleving, dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Karin: ‘In de Trekkerstraat woonde tegenover ons Bud Scharf en hij was actief in dat sporthalgebeuren. Op gegeven moment vroeg hij Hans om voorzitter te worden van de stichting. Ton Halenbeek werd penningmeester.’

In die functie neemt Dolman Cock Gaus aan als bedrijfsleider, een gouden greep blijkt achteraf. Onder diens bezielende leiding kunnen alle denkbare binnensporten naar behoren 2015 linv vl vespohal martin gaus 1983 12,5 jubileumworden beoefend, zijn er sporttoernooien voor bedrijven en wordt in de periode dat de competities stilliggen geregeld op zaterdagavond een muzikaal optreden georganiseerd. Populair zijn de Bokkies, de Bokhorst familieband, met gezellige meezingers. Pianist Erik Overbeek laat zich in deze jaren horen als mr. Boogiewoogie. Memorabel zijn ook de optredens van The Cats, Pussycat en de George Baker Selection.    

Gaus is voorts de bedenker van een jeugdinstuif gedurende de kerstvakantie, het zogeheten Midwinterfestival. Samen met onder meer buurvrouw Tiny Terbraake komen de Trekkerstraters op het idee om in een kraampje zelfgebakken pannenkoeken aan te bieden. Mevrouw Ooms, onder meer actief voor de jeugd van voetbalclub Nieuw-Vennep, altijd bereid te helpen waar nodig , doet enthousiast mee en ook Yvonne levert hierin een smakelijk aandeel.

In 2006 wordt de sporthal gesloten. Lange tijd is er onzekerheid omtrent het voortbestaan. Tien jaar later kan er weer worden gesport, na een ingrijpende renovatie. Met ingang van 28 september 2016 heeft Freestyle Gymnastic er onderdak, met Freestyle Motion, onder meer  trampoline.

Herinneringen

Inmiddels zijn de meeste eerste bewoners van de ‘Gouden Hoek’ naar elders vertrokken. In 1972 verhuizen de Dolmans naar de Sikkelstraat. Yvonne en Ton Halenbeek verruilen in 1975 de Trekkerstraat voor de Kalslagerring, Tegenwoordig wonen ze in het Van Haeringenplantsoen. Nog steeds spreken deze oud-buurtgenoten elkaar geregeld. Met een vast groepje is er jaarlijks een reünie, vorig jaar voor de vijftigste keer. Dan worden herinneringen opgehaald. Bijvoorbeeld aan de spontane ‘buurtopvang’, elkaar helpen als dat nodig was, voor elkaar klaar staan.  

Karin memoreert een bijzonder voorval. ‘Ik was in mijn auto op weg naar het ziekenhuis om daar mijn man te bezoeken, krijg ik onderweg ergens in Bennebroek pech. De auto gaf het op. Toen had je geen telefoon bij de hand. Dus bij mensen in de straat aangebeld voor een taxi en terug naar huis. Daar vertelde ik het voorval aan meneer Kulk. Hij liet meteen weten ervoor te zorgen dat de auto werd weggehaald door garage Lexmond en ik, zuster Dolman, mocht zolang als nodig was, gebruik maken van zijn auto. Het was Eerste Kerstdag en het sneeuwde. En ik voelde me ellendig. Maar dankzij Kulk kwam het toch nog goed.’

Auteur: Geertje Bos
Oktober 2017.