Geschiedenis Nieuw-Vennep

Nieuw-Vennep, hoe het was en hoe het is geworden

Waar komt de naam vandaan

In het jaar 948 wordt Nieuw-Vennep al genoemd in een oorkonde van de stad Utrecht. “Vennapen”, “Vennapa(n)” en “Getzewald” zijn de namen die dan gebruikt worden. Deze oorkonde herbevestigd de privileges die door de Karolische koningen aan Utrecht gegeven zijn.
“Get” (zoals in “Getzewald”) is waarschijnlijk een verbastering van of een oude benaming voor het woord “geest”: een bos- en waterrijk gebied aan de rand van de geestgronden. De geestgronden is de hoge zandgrond tussen duinstrook en lage veen- en poldergronden.
Naast de oorkonde is er uit dezelfde tijd een goederenlijst van de Utrechtse kathedrale St. Maartenskerk, waarop het visrecht in de stroom (de rivier) “Fennepa” in “Getzewald” wordt genoemd. Het land en alle visserij behoorde toe aan deze kerk.
Op de goederenlijst staan nog meer aanduidingen, die later tot straatnamen in de wijk Linquena hebben geleid: Blectinghem (Blechtekum), Landei, Landiage (Landei), Suattingaburim (Zwattingburen), Uuemminge (Wemmingen) en Beuerhem (Beveren).

Op een landkaartje uit 960 staat het oude Haarlemmermeer en het Leidse Meer getekend. Ook daarop staat “Getsewald”, “Vennapen” en “Vennapa” al aangegeven.
Later wordt geschreven over het ambacht “De Vennip”, ongeveer 3.900 ha. Groot, dat ten oosten van Hillegom lag. In de loop van de midd2014 linv 0ude Haarlemmermeereleeuwen, tot ongeveer de16e eeuw, is een groot gedeelte van dit ambacht door het Leidsche- en het Oude Haarlemmermeer weggespoeld.Daaruit zijn 3 eilandjes ontstaan n.l. Vennip of Vennep, Zuid Vennip en Beinsdorp (het grootste eiland). Landmeter M. Bolstra heeft omstreeks 1740 voor het Waterschap Rijnland een kaart van het Haarlemmermeer gemaakt. Daarop zijn duidelijk de restanten van de 3 eilandjes te zien.
Het eilandje Beinsdorp heeft nog het langst bestaan. In 1645 stonden daar 2 huizen en een molentje. 30 jaar later was het eiland onbewoond en kalfde ook dit eiland steeds verder af.
In 1840 is men begonnen met het graven van een ringvaart rondom het meer en in 1853 was de Haarlemmermeer droog.

Lees meer: Geschiedenis Nieuw-Vennep