Irene Hartgers

Irene Hartgers over Het Apostolisch Genootschap

,,Ik vind dat ik een mooi geloof heb’’

,,In liefde werken aan een menswaardige wereld.’’ Deze tekst op het liedboek van Het Apostolisch Genootschap raakt voor Irene Hartgers(32) aan de kern van haar apostolisch-zijn. Het maakt dat ze heel bewust in het leven staat en regelmatig even pas-op-de-plaats maakt om nieuwe inspiratie op te doen en zo op een verantwoorde manier om te gaan met de schepping. ,,Ik vind dat ik een mooi geloof heb. Ik ben er blij mee’’, stelt ze.

Lees meer: Irene Hartgers

Ton Griekspoor

Ton Griekspoor over het Apostolisch Genootschap

De Vennepers konden ons niet goed plaatsen’

De wereldbol met een hand die een brandende fakkel doorgeeft, symboliseert de levensinstelling die ze door willen geven: barmhartig, vergevingsgezind, en medemenselijk bijdragen aan liefdevolle verhoudingen en vrede in de wereld. Broeders en zusters van Het Apostolisch Genootschap zien het als hun opdracht om op een verantwoorde manier om te gaan met de schepping. Dat doen ze in hun dagelijks denken en handelen en in een zorgvuldige omgang met de aarde en hun medemensen. ,,We noemen ons genootschap intern ook: ons Werk’’, zegt broeder Ton Griekspoor(75) over deze vrijzinnige geloofsgemeenschap met wortels in de joods-christelijke traditie.

Lees meer: Ton Griekspoor